miércoles, 19 de noviembre de 2008

3D del cráneo de Homo antecessor
Crèdit foto: Ferran Gerhard, amb muntatge de Xavier Cáliz